התנהלות עם דבורים בחחמות

להלן מספר הנחיות להתנהגות עם דבורי דבש במבנים עם פלפל. יש לתת תשומת לב מיוחדת ולעקוב בדיוק אחר הוראות אלו בכדי להפיק את מלוא התועלת מעבודת הדבורים:

 1. לפני הכנסת הכוורות למבנה, יש להציב עגלות שעליהן ימוקמו הכוורות בכדי להקל על הוצאתן לפני הריסוס.

 2. לנוחיותכם הותקנו סוגרים בפתחי הכוורות, והשימוש בהם מתבצע באופן הבא:

  1. לפנות בוקר סוגרים את פתח הכוורת (חשוב לפני שהדבורים יוצאות לפעילות).

  2. מוציאים את הכוורות מהמבנה רחוק ככל האפשר.

  3. פותחים את הסוגר!!!

  4. לאחר 24 שעות (או בהתאם לטבלת הריסוסים) מגמר הריסוס סוגרים שוב את הסוגר, מכניסים את הכוורות בחזרה למבנה ופותחים את הסוגר. כמובן שיש לעשות זאת (לפנות בוקר או לפנות ערב). לפני שהדבורים יוצאות מהכוורת או אחרי זמן הפעילות המשמעותי שלהן.

 3. התנהגות עם תכשירי הדברה: (ראה גם טבלת ריסוסים)

  1. לאחר שימוש בקונפידור או פרודקס ניתן להכניס דבורים למבנה רק כעבור 3 שבועות מהריסוס / הגמעה.

  2. חומרים רעילים במיוחד כמו: דיויפן, לאנט ודומיו- חובה להוציא את הכוורות מהמבנה, לסגור את הסוגרים, לכסות בפלסטיק ולהרחיק ככל האפשר ממקום הריסוס (אי ביצוע פעולות אלו יביא למוות מיידי של הדבורים).

  3. לאחר גמר הריסוס חובה להסיר את הפלסטיק, לפתוח את פתחי הכוורות ולהשאירן מחוץ למבנה ל- 24 שעות.

  4. לגבי תכשירי הדברה למזיקים למיניהם יש לפעול לפי סעיף 2

  5. לגבי תכשירי הדברה של קוטלי מחלות בלבד- ניתן להשאיר את הכוורות בתוך המבנה ורק להימנע מריסוס ישיר עליהן.

 4. כאשר מכניסים את הכוורות בחזרה למבנה לאחר הריסוס חובה להציבן בדיוק באותו המקום שעמדו קודם לכן!

 5. אסור להעביר כוורות ממבנה למבנה באופן עצמאי!!!

 6. חקלאי שלא יפעל על פי הנחיות אלו וכתוצאה מכך יגרום נזק לכוורות – יישא בתשלום נוסף.

 7. במשך התקופה תתבצע ביקורת על ידי הדבוראי על פעולת הדבורים במבנה ואם יהיו הערות כלשהן הוא יידע את החקלאי.

 8. בשטחים גדולים, מומלץ להציב את הכוורות בשני מוקדים במרכז החלקה. 

 9. לצורך אפקטיביות של תהליך ההאבקה ואחידות בגידול, בהבשלת הפרי, באיכותו ובמשקלו. מומלץ להציבלפחות כוורת אחת לכול - 3 דונם.

 10. לפניות, שאלות, בקשות ואו הזמנת כוורות ניתן להזמין באופן עצמאי במערכת (לקוחות קיימים בלבד לחצו כאן) 

      
     

  

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Google Places Icon

  porat.farm@gmail.com

מכוורת ומרכז מבקרים פורת עין יהב , ישראל

טל:  052-3666755, 058-5666032